Ege Sağlık Vakfı Resmi Senedi
VAKFIN ADI
Madde 1. Vakfın adı “Ege Sağlık Vakfı” dır.

MERKEZ
Madde 2. Vakfın merkezi 1399 sok. No:17 Alsancak İzmir olup, Genel Kurul kararı ve yetkili makamların izni ile Türkiye sınırları içinde öngörülecek yerlerde şubeler açılabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3. (İzmir 12.Asl.Huk.Mah’nin 21.06.1999 tarih ve 1999/198-555 Sayılı kararı -İzmir 21.Noter.25.02.1999 tarih,6640 yev.- ile değişik) Vakfın amacı; Halka temiz, yararlı ve hızlı bir biçimde sağlık, eğitim, kültür ve sanat hizmeti vermek için, eğitim kurumları, hastaneler, sağlık poliklinikleri, sanat tesisleri kurmak, işletmek, işlettirmek, eğitim gören başarılı öğrencilere burs vermek, sağlıklı yaşam için spor sahaları kurmak, özürlü ve kimsesiz çocuklar için bakımevi ve yurtlar açmak, işletmek, işlettirmek.

PDF olarak tamamını indirmek için tıklayın.