Ege Sağlık Vakfı Diyaliz Servisi, İzmir’in ilk özel hemodiyaliz merkezi olup, yıllardır başarıyla hizmet vermektedir. Uzm. Dr. Fatih Akman ve Mesul Müdür Dr. Yavuz Güneş sorumluluğundaki güleryüzlü ekibin amacı, hastalarımızın tedavilerini sağlarken, onlara aile ortamı yaratmak ve gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.

Diğer bir görev olarak da uygun olan hastalarımızı en iyi şekilde böbrek nakline hazırlamaktır. Bu konudaki çalışmalarımız, Ege Organ Nakli Derneği tarafından 02.04.2005 tarihinde ödüllendirilmiştir.

Aldığımız bu ödülden dolayı, Ege Sağlık Vakfı olarak gurur duymaktayız.

BÖBREKLER VE GÖREVLERİ
İnsanda normalde bel kemiğinin iki yanına yerleşmiş iki adet böbrek bulunur. 12 cm uzunluğunda 150 gr. ağırlığında olan bu organ nefron adı verilen süzgeçe benzetebileceğimiz süzme ünitelerinden oluşur. Her böbrekte yakşaşık 1 milyon nefron bulunur.

Bu küçük üniteler kendilerine gelen kanı süzerek temizlemektedir. Süzülen kandaki artıklarla idrar meydana gelir. İdrar, böbrek kanalları aracılığı ile idrar torbasına taşınır. İdrar torbası dolduğunda idrar yapma isteği doğar ve idrar dışarı atılır.

Böbreklerin çok sayıda görevleri vardır.

1- Vücudu zararlı atıklardan temizlerler. Yediğimiz gıdalar vücudumuza yararlı hale gelecek şekilde işlenirken, zararlı olabilecek ise yaramaz maddeler birikir. Üre, kreatinin, ürikasit gibi bu maddeleri idrarla vücuttan uzaklaştırmak böbreklerin en önemli görevidir.
2- Vücudun su-tuz dengesini ve tansiyonun ayarlanmasını sağlar.
3- Böbrekler kan yapımını ayarlar. Kan kemik iliğinde yapılır. Ancak bu organa ne kadar kan yapılacağı konusunda bilgi ve talimat böbreklerden gelir.
4- Böbrekler kemiklerin sağlıklı olmasına yardım eder. Bu işleri düzenleyerek Dvit yapmak, fazla gelen kalsiyum ve fosfor dengesini sağlamak böbreklerin görevidir.
5- Aldığımız ilaçların arta kalan kısımlarını vücuttan uzaklaştırmak da böbreklerin görevidir..

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ
Kronik böbrek yetmezliği son yıllarda sıkça duyulan ve karşılaşılan rahatsızlıklardandır.
Kronik böbrek yetmezliği değişik nedenlere bağlı ortaya çıkan tamamen düzelmeyen böbrek hastalıklarına verilen isimdir.
Nedenleri arasında en sık hipertansiyon, şeker hastalığı, kronik glomerulonefrit, kronik pyelonefrit gibi iltihabi hastalıklar yer alır.
Kronik böbrek hastaları hekimler tarafından izlenir, ilaçlar kullanılarak yaşantılarına devam edebilirler.
Bazen böbrekteki hasar ilerler ve kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkar. Bu böbreklerin görevini yapamadığı anlatan bir terimdir. Hasta bu tablo içerinde uzun süre yaşayabilir. Ancak hastalığın çok ilerlemesi ile böbrekler işlevlerini tamamen kaybederler. Böylece son dönem böbrek yetmezliği ortaya çıkar. Bu tabloya üremi adı verilir.

Böbrek nakli ile yeni bir hayata başlayan diyaliz hastamız Zübeyir Yıldız

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

1- Zaralı maddeler kanda birikir (üre, kreatinin vb) buna bağlı olarak ;
-Ağızda kötü koku
-Bulantı, kusma
-Karın ağrısı
-Halsizlik
-Solukluk
-İştahsızlık
-Kaşıntı
-Uykuya eğilim
2- Alınan tuz ve su gereğince dışarı atılamaz. Buna bağlı olarak
-Bacaklar ve göz kapaklarında şişme
-Yüksek Tansiyon
-İleri derecede nefes darlığı
3- Yeterince kan yapılamaz
-Halsizlik
-İştahsızlık
-Çabuk yorulma
-Cinsel fonksiyonlarda bozulma
4- D vitamini metabolizması bozukluğuna bağlı olarak kemikler direncini yitirir ve çabuk kırılır hale gelir.
5- Potasyum vücutta aşırı birikir halsizlik felçler ve hatta kalp durması gelişebilir.
Kronik böbrek yetmezliğinden korunmak için yukarıda sayılan bu semptonları yaşayan kişilerin hekime erken başvurması ile hayati hastalığın gelişmesi önlenebilir.

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Son dönem böbrek yetmezliği tanısı almış hastalarda üç tedavi seçeneği vardır.
1- Sürekli ve düzenli hemodiyaliz.
2- Sürekli periton diyalizi.
3- Böbrek transplantasyonu.

HEMODİYALİZ

Bir membran aracılığı ile hasta kanının özel bir filtreden geçirilerek zararlı maddelerin arıtıldığı tedavi şeklidir. Hastanın kanı diyaliz cihazındaki pompanın yardımı ile hastadan çekilir filtreden süzülür, temizlenmiş olan kan hastaya verilir.

Yine aynı şekilde vücudun idrar yapamadığı için biriken, vücudu şişiren ve yüksek tansiyona sebep olan su çekilir. Hemodiyaliz haftada üç gün dörder saat uygulanır.